ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, https://www.wellicita.com/ alan adında yer alan internet sitesine (“Site”) üye olmak isteyen kullanıcı (“Üye”) ile Gebkim Osb. Refik Baydur Cad. No:5/212 Dilovası/Kocaeli adresine kayıtlı HD Uluslararası Tic. ve Amb. San. Ltd. Şti. arasında akdedilmiş olup; Üye’nin, HD Uluslararası Tic. ve Amb. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Site ve sair hizmetlerden faydalanmasına ilişkin şart ve koşulları ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

HD Uluslararası Tic. ve Amb. San. Ltd. Şti. ve Üye birlikte Taraflar, ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Sözleşme: İşbu Üyelik Sözleşmesini ifade eder.
Isntree Türkiye: HD Uluslararası Tic. ve Amb. San. Ltd. Şti.’ni ifade eder.
Site: Tüm hakları HD Uluslararası Tic. ve Amb. San. Ltd. Şti.'ne ait olan ve https://www.wellicita.com/ alan adında yer alan elektronik ticaret internet sitesini ifade eder.
Üye: Site’ye üye olmak isteyen kullanıcıyı ifade eder.
Aydınlatma Metni: https://www.wellicita.com/kvkk URL adresi üzerinden erişilebilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni’ni ifade eder.
Çerez Politikası: https://www.wellicita.com/cerez-politikasi URL adresi üzerinden erişilebilen Çerez (Cookie) Politikası’nı ifade eder.
Üyelik Hesabı: Üye’nin Site’de yer alan hizmetlerden yararlanabilmek için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği, gerekli bilgileri eklediği ve sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
Ürün/Ürünler: Site üzerinde satışa sunulan malları ifade eder.
Hizmetler: Ürünler’in Site üzerinde satışa sunulması dahil Isntree Türkiye tarafından Site üzerinden sunulan her türlü hizmeti ifade eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Üye sıfatının kazanılabilmesi için üyelik aşamasında (i) doğru ve güncel bilgilerin paylaşılması, (ii) işbu Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması ve (iii) üyelik talebinizin Isntree Türkiye tarafından onaylanması gerekmektedir. Isntree Türkiye’nin üyelik talebinizi onaylayabilmesi için; (i) 18 (on sekiz) yaşının doldurulmuş olması ve (ii) daha önce üyelikten geçici veya süresiz olarak yasaklanmamış olunması gerekmektedir.

3.2 Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak (3.1). Maddede belirtilen üyelik şartlarını sağladığını, üyelik sırasında doğru ve güncel bilgiler paylaştığını; aksi halde doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Üye, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile kendisine özel bir Üyelik Hesabı oluşturacaktır. Üyelik Hesabı, yalnızca tek bir kişi tarafından kullanılabilir. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden Üye bizzat sorumlu olup şifre üçüncü kişiler ile paylaşılmamalıdır. Üye, şifresinin başka biri tarafından ele geçirildiğini ya da öğrenildiğini düşünüyor ise, hemen güvenli bir terminalden şifresini değiştirmeli ve bilgi güvenliği hususunda derhal Isntree Türkiye’i bilgilendirmelidir. Bu güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda Isntree Türkiye oluşabilecek bilgi kaybından, zarardan ve diğer yasal yaptırımlardan sorumlu değildir. Isntree Türkiye, her türlü yasal hakkı saklı olarak; Üye’ye ait hesabın başka bir üye veya gerçek kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde, üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.

3.4 Üye, iletişim bilgilerinin doğruluğundan ve güncellenmesinden sorumludur. Üye’nin üyelik bilgilerinde yer alan iletişim adreslerine yapılan bildirimlerin, işbu iletişim bilgilerinin güncel olmaması, hatalı olması vb. nedenler ile Üye’ye ulaşmamasından Isntree Türkiye sorumlu değildir. Üye, Hesabım>Üyelik Bilgilerim, üzerinden iletişim bilgilerini her zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir.

3.5 Üye, Destek Talebi oluşturarak hesabının kapatılmasını talep edebilir.

3.6. Isntree Türkiye, Site’nin kesintisiz olarak erişilebilirliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Isntree Türkiye, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve dilediğinde Site’yi yayından kaldırabilir, Site’yi ve/veya Hizmetleri’ni askıya alabilir veya durdurabilir; Site’de listelenen Ürünler’in satışına son verebilir. Belirtilen durumlarda Isntree Türkiye’nin Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Aynı şekilde, Isntree Türkiye; Site’de, Ürünler’de ve fiyatlarında, Hizmetler’de ve Çerez Politikası ile Aydınlatma Metni dahil Site’de her türlü içerikte tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik ve yenileme yapabilir. Isntree Türkiye bu hakkını, Üye’ye hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilecek olup; değişiklikler, Site’de yayınlanması ile yürürlüğe girecektir.

3.7. Üye’nin Site üzerinden Ürün satın alması halinde, söz konusu işlem aynı zamanda Isntree Türkiye ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesi ve sair tüketici mevzuatına tabi olacaktır.

3.8. İşbu Sözleşme hükümlerine ve/veya Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve Site’de yer alan diğer tüm metin ve koşullara aykırı bilgiler/içerikler ile bunları içeren dosya ve iletilerin Isntree Türkiye tarafından tespit edilmesi durumunda; Isntree Türkiye, bunları yayınlamama, iletmeme veya eklenmiş ise kaldırma ve erişimi engelleme hakkına sahiptir.

3.9. Site üzerinde listelenen Ürünler’e ilişkin ilan edilen fiyatlar, vaat edilen indirimler ve kampanyalar stok bulunması şartıyla; güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar ya da süreli olarak ilan edilmiş ise anılan sürenin sonuna kadar geçerlidir.

3.10. Üye, Site’yi işbu Sözleşme’de belirtilen kullanım biçimleri haricinde ve/veya Sözleşme’de belirtilen kurallara aykırı şekilde kullanamaz. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; (4). Maddede belirtilen Kullanım Koşulları başta olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerine, Site’de belirtilen diğer tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, aksi halde Site dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemlere ilişkin hukuki, idari ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Isntree Türkiye; her tür talep, dava ve takip hakları saklı olarak, Üye’yi yetkili makamlara bildirme ve/veya Üye’nin üyeliğini askıya alma/sona erdirme hakkına sahiptir.

3.11. Isntree Türkiye, Site’nin ve Site’de yer alan içeriklerin, materyal ve unsurların zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli ve makul tedbirleri almaktadır. Bununla beraber Isntree Türkiye; Site’nin ve Site’de yer alan herhangi bir içeriğin, materyalin veya unsurun virüslerden, buglardan, truva atlarından, bozuk dosyalardan, solucan programlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam yazılımı gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan ve/veya materyallerden arındırılmış olmasına ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. Üye, bunların oluşmasını engellemek ve ekipman ve teknolojilerine bulaşmasını önlemek için alması gereken koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Isntree Türkiye, bu nedenle oluşabilecek veri kayıpları dahil herhangi bir hasar veya zarardan sorumlu değildir.

3.12. Üye, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Isntree Türkiye aleyhine haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını; diğer üyelerin e-posta, SMS bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu üyelere ticari ileti gönderemeyeceğini; yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tutum ve davranışlarda bulunmayacağını; aksi halde, işbu maddede anılan durum ve fiillerden herhangi birinde bulunursa, tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.13. Site’ye üyeler ve/veya üçüncü kişiler tarafından eklenen hiçbir yorum, mesaj, liste ve sair içeriklerden Isntree Türkiye sorumlu değildir. Üye, Site üzerinden satın aldığı Ürün(ler)’e ilişkin değerlendirme ve yorumlarını paylaşırken işbu Sözleşme’nin (4). Maddesinde belirtilen Kullanım Koşulları dahil olmak üzere Sözleşme hükümlerine riayet edeceğini, ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site üzerinde yer alan tüm koşul ve politikalara uygun hareket edeceğini; üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve/veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunmayacağını; aksi takdirde her türlü dava, talep ve şikayet hakkı saklı olarak Isntree Türkiye’in söz konusu paylaşımları yayından kaldırılabileceğini, Üyelik Hesabının geçici veya kalıcı süreyle sonlandırabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.14. Ürün(ler)’e ilişkin yorum ve değerlendirmeler, işbu Sözleşme’ye uygun olması halinde Site üzerinde yayınlanacak olup ilgili mevzuat uyarınca öngörülen sürelere uygun olarak yayınlanacaktır. Değerlendirme ve yorumların, Isntree Türkiye’e iletilmesi halinde, Üye bu değerlendirme ve yorumların Site’de yayınlanmasına ve/veya Site’de sunulan Hizmetler ile bağlantılı olarak kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. KULLANIM KOŞULLARI

4.1. Site ve Site üzerinde yer alan içerik, bilgi veya materyaller, Isntree Türkiye’in izin verdiği kullanım şekli dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

4.2. Üye, Site’nin kaynak kodları dahil herhangi bir parçasını, herhangi bir formda veya anlamda çoğaltamaz, herhangi bir değişiklik yapamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, satışa sunamaz, dağıtamaz, işleme eser oluşturamaz, tersine mühendislik yapamaz ve izinsiz erişemez.

4.3. Üye, Site’yi üçüncü şahısların haklarını ihlal etmek, üçüncü kişilere tacizde bulunmak, takip etmek, tehdit etmek, başka üyelere ait Üyelik Hesabı’na izinsiz erişmek gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kanuna ve etik değerlere aykırı amaçlar ile kullanamaz. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Üye; kendi kusurlu davranışlarından, haksız fiillerinden, saldırgan veya yasadışı mesaj/yorum/eylemlerinden ve bunların sonuçlarından, münhasıran ve bizzat sorumlu olacaktır. Bu hallerde Üye, Isntree Türkiye’in bu nedenle uğrayacağı her doğrudan-dolaylı, maddi-manevi her türlü zararı tazmin edecektir.

4.4. Üye Site’yi işbu Sözleşme hükümleri başta olmak üzere Isntree Türkiye’nin ilan ettiği Site kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen haller “aykırı kullanım” olarak kabul edilecektir.

   a. Sahte veya çalıntı bilgiler kullanılması,

   b. Üçüncü bir kişinin tescil hakkı, telif hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları vb. haklarını ihlal eden eylemlerde bulunulması,

   c. Hukuka (işbu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm (T.C. Kanunları ve düzenlemelerine) aykırı davranışlarda bulunulması,

   d. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda sayılan suçları içeren içerikler paylaşılması,

   e. Site’ye virüs, “Trojan”, tuş kaydedici veya herhangi bir programa zarar yazılımlarn yüklenmesi,

    f. Üçüncü bir kişiyi rahatsız, tehdit veya taciz edici ya da yasadışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcılık teşkil eden içerikler paylaşılması

4.5. Üye’nin Site üzerinde paylaşacağı yorum ve değerlendirmeler; işbu maddeye, Sözleşme’nin ve Site üzerinde paylaşılan diğer metinlere aykırılık teşkil edemez. Üye, söz konusu şartları sağlamayan yorum ve değerlendirmelerinin Site üzerinde yayınlanmayacağını, yayınlanmış ise yayından kaldırılacağını kabul eder.

4.6. Üye’nin işbu madde kapsamında belirlenen Kullanım Koşullarına aykırı davrandığından şüphelenilmesi ve/veya tespit edilmesi halinde Isntree Türkiye, işbu Sözleşme’den ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan hakları saklı olarak, Üye’nin üyeliğini derhal geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir ve Üye aleyhine her türlü hukuki, cezai ve/veya idari yasal yola başvurabilir. Üye’nin işbu bu Kullanım Koşullarına aykırı davranması halinde, tüm sorumluluk münhasıran Üye’ye ait olacak olup; Üye, Isntree Türkiye’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecektir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Site tasarımı, yazılımı, alan adı, Isntree Türkiye’e ait marka, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler  slogan, tanıtım malzemeleri, pazarlama yöntemleri, çizim, görüntü, grafik, ticari takdim şekli program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın üyeler tarafından paylaşılan bilgi ve içerikler hariç olmak üzere Site üzerinde yer alan her türlü bilgi ve içeriğin fikri ve sınai mülkiyet hakkı Isntree Türkiye ve/veya Isntree Türkiye’in iş birliği içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere aittir. İşbu Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması, Site üzerinde üyelik oluşturulması ve/veya Site’nin herhangi bir şekilde kullanılması, bahsi geçen fikri ve sınai mülkiyete konu içerikler üzerinde Üye’ye herhangi bir hak ve/veya yetki verdiği şeklinde yorumlanamaz.

5.2. Üye, Site’yi, kaynak kodlarını, tasarımını, içeriklerini, html, imge kodunu, Isntree Türkiye’e ait marka ve logolar ile bunlarla bağlantılı oluşturulan slogan, tanıtım malzemeleri, pazarlama yöntemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan fikri ve/veya sınai mülkiyete konu hiçbir unsuru kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, umuma iletemez, değişiklik yapamaz, ticari amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

5.3. Üye işbu maddeye aykırı davranışlarından bizzat sorumlu olacağını; Isntree Türkiye’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini; Isntree Türkiye’in her türlü yasal hakkı saklı olmak kaydıyla, Isntree Türkiye’in Üye’nin üyeliğini derhal askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Isntree Türkiye, Üye'nin Site’den ve Site üzerinde sunulan Hizmetlerden faydalanabilmesi için Üye tarafından kendisine sağlanan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil kişisel veriler mevzuatına uygun bir şekilde işler, güvenliğini sağlar ve korur. Bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler Site’de yer alan Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işlenmektedir.

 

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. Taraflar, işbu Sözleşme’yi ve eklerini tek taraflı olarak her zaman feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir fesih halinde, Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Isntree Türkiye’in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Üye’ye herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7.2. Üye’nin, Çerez (Cookie) Politikasını, Kişisel Verilerin Korunmasına dair Aydınlatma Metnini, (tabi olması halinde) Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve bunlarla sınırlı olmaksızın Isntree Türkiye tarafından belirlenen ve Üye’ye bildirilen kural ve koşulları ihlal etmesi durumunda; Isntree Türkiye, Sözleşme’yi ve üyeliği her türlü hakkı saklı olarak derhal tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye’den zararların tazmini talep edebilecektir.

 

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1.MÜCBİR SEBEPLER:

Mücbir sebep, salgın hastalık, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt gibi tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olayı ifade etmektedir. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

 

8.2. DEVREDİLEMEZLİK:

Üye işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

 

8.3. TEBLİGAT:

Üye’ye yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz iletişim adresinize yapılacak olup iletişim adresindeki değişikliği yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut iletişim adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 

 

8.4. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak olup işbu Sözleşme ve ayrılmaz parçalarının yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 

8.5. DELİL SÖZLEŞMESİ:

Üye, bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Isntree Türkiye’e ait defter ve kayıtların muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul eder.

 

8.6. BÖLÜNEBİLİRLİK:

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından ya da mevzuattan kaynaklanan sebeplerle tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

 

8.7. FERAGAT:

Isntree Türkiye’nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

8.8. BAĞIMSIZLIK:

Bu Sözleşmedeki hiçbir unsur Taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi ve işçi-işveren ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

Isntree Türkiye

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR